سوالات رایجی در امنیت پرواز | گردشگری ایران

سوالات رایجی در امنیت پرواز

سوالات رایجی در امنیت پرواز

اگر برای مدتی است که پرواز نداشته اید یا برای اولین بار است که می خواهید با هواپیما به مسافرت بروید، مطمئنا از آخرین تغییرات امنیتی خبر ندارید. مسافران باید آگاه باشند که اداره امنیت ادامه مطلب