گردشگری ایران

برچسب: سیاه چادر بافی

  • سیاه چادر بافی

    سیاه چادر بافی

    سیاه چادر بافی يكي از صنايع دستي کاربُردی ايران “سياه چادر بافي” نام دارد. سياه چادريكي از صنايع دستي عشايري و روستايي ايران است كه كاملا سنتي و به طور عمده توسط عشاير چادر نشين و از موي بُز بافته مي شود و براي سقف چادرها استفاده مي گردد. روش توليد آن بدين صورت است…