گردشگری ایران

برچسب: سیمای دانش

  • معرفی کتاب (عوارض و نتایج توریسم)

    معرفی کتاب (عوارض و نتایج توریسم)

    این کتاب که به منظور استفاده دانشجویان رشته مدیریت هتلداری تدوین یافته در موضوع جهانگردی و عوارض و نتایج آن نوشته شده است.، بدین ترتیب نخست درباره نقش، اهمیت و اثرات جهانگردی در توسعه کشورها مطالبی بیان شده و سپس موانع کلیدی بر سر راه جهانگردی پایدار تشریح گردیده است. در ادامه با نگاهی متمرکز […]