گردشگری ایران

برچسب: شبکه اجتماعی عمومی

  • Couchsurfing چیست؟

    Couchsurfing چیست؟

            گروه گردشگری، عاطفه نبوی: «couchsurfing» سایت و در واقع شیوه سفری است که یک ارتباط عمومی میان ۷ میلیون انسان در بیش از ۱۰۰ هزار شهر برقرار کرده تا آنها از این طریق زندگی‌هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارد. Couchsurfing مسافران را با یک شبکه اجتماعی عمومی از افراد به […]