گردشگری ایران

برچسب: شبکه شما

  • برنامه سازی تلویزیونی گردشگری، بر عهده تورگردانان

    برنامه سازی تلویزیونی گردشگری، بر عهده تورگردانان

      رسانه ها امروزه به جزئی جدایی ناپذیر از ارکان اجتماعی زندگی بدل شده اند؛ خواه رسانه های جمعی و کلان و خواه رسانه های خرد. تلویزیون، سینما، عکس، اینترنت و… هرکدام می توانند نقش موثری در توسعه روابط انسانی داشته باشند. بسیاری معتقدند در این عصر ادامه حیات تجارت، صنایع و کسب وکارها بدون […]