گردشگری ایران

برچسب: شهربادرود

  • قلعه فمی

    قلعه فمی

    قلعه فمی قلعه فمی یکی از قلعه های حاشیه کویر پشت ریگ، در جنوب غرب کاشان و نزدیک شهر بادرود قرار داره.روزگاری مردم داخل این قلعه بزرگ و در پناه دیوارهای بلند اون زندگی میکردند ولی هم اکنون این میراث گرانبها م متاسفانه آرام آرام این اثر تاریخی در حال نابودی است. هستیم.اگه میخواین لذت…