گردشگری ایران

برچسب: شهرستان اسد آباد

  • قلعه شهر اسدیه

    قلعه شهر اسدیه

    قلعه شهر اسدیه قلعه اسدیه و یا به عبارتی جاکم نشین اسداباد در مرکز شهر اسدآباد قراردارد. این عمارت در واقع محل سکونت و حکمرانی حاکم منظقه که از ظرف خاندان علم انتخاب می شده بوده است. قلعه دارای جهار برج در جهار گوشه آن است که برای زمان های دفاع و نیز زیبایی آن…