گردشگری ایران

برچسب: شهرستان زهک

  • دریاچه چاه نیمه

    دریاچه چاه نیمه

    دریاچه چاه نیمه مجموعه دریاچه های چاه نیمه در موقعیت جغرافیایی N3047 E6135 در استان سیستان و بلوچستان واقع است. چاه نیمه ها كه چهار گودال طبیعی آب را شامل می شود در 35 كیلومتری زابل در شهرستان زهك قرار گرفته است. قطع جریان آب هیرمند به مرز ایران و در نهایت خشكسالی 10 ساله […]