گردشگری ایران

برچسب: شهرستان میامی

  • دشت شقایق ها کالپوش – شاهرود

    دشت شقایق ها کالپوش – شاهرود

    دشت شقایق ها کالپوش – شاهرود یکی از جاذبه های طبیعی و فصلی شهرستان میامی وجود دشت شقایق ها در منطقه کالپوش از توابع شهرستان میامی است که در اردیبهشت ماه رخ می نماید .جلوه ای بهشت گونه از طبیعت سرخ و اتشین مملو از شقایق ها که چشم هر بیننده ای را محصور می…