گردشگری ایران

برچسب: شهر هشجین

  • هیجان عبور از پل معلق پیرتقی

    هیجان عبور از پل معلق پیرتقی

    هیجان عبور از پل معلق پیرتقی آخر هر هفته پل معلق «پیرتقی» واقع در دره های عمیق و زیبای شهر هشجین شاهد ماجراجویی و عاشقان زندگی در اوج هیجان است. پل معلق پیرتقی، درست شبیه تصویرهایی است که از پل های خطرناک دنیا دیده اید. بلند و طولانی با طناب هایی که چوب های لرزان…