گردشگری ایران

برچسب: صنایع دستی نیک شهر

  • حصیر بافی نخل

    حصیر بافی نخل

                حصیر بافی از برگ درخت نخل شاهکار دستان هنرمند زنان بلوچ هنرحصیربافی شاهکار دستان هنرمند زنان بلوچی‌است که هنرمندانه درشهرستان نیکشهر از برگ درختان داز (نوعی نخل خرمای وحشی) این اثر هنری را خلق می‌کنند. هنر حصیربافی در سیتان وبلوچستان قدمتی به اندازه تاریخ این قوم دارد، این هنر […]