گردشگری ایران

برچسب: صنعت ورزش

  • رونق کشور با گردشگری ورزشی

    رونق کشور با گردشگری ورزشی

            ایران مزیت های مختلفی برای رشد صنعت گردشگری ورزشی دارد از خیل ورزشکاران و ورزش دوستان گرفته تا ظرفیت های گوناگون صنعت گردشگری، همه حاکی از توانمندی های کشور ما در این زمینه است. ورزش هایی همچون چوگان، کشتی و ورزش های زور خانه ای و باستانی از جمله نام آشناترین…