گردشگری ایران

برچسب: قرن هشتم هجری

  • مسجد کرمانی – تربت جام

    مسجد کرمانی – تربت جام

    مسجد کرمانی – تربت جام     این بنا در سمت چپ ایوان قرار دارد و ظاهراً نام آن منسوب به سازنده بنا (خواجه زکی بن محمد بن مسعود کرمانی) است. مسجد کرمانی با ابعاد۱۷×۷۰/۱۰متر مشتمل بر شاه نشین در وسط هر ضلع و سه چله خانه در زوایای شرقی و غربی است که در […]

  • امامزاده زاهد کبیر – فسا

    امامزاده زاهد کبیر – فسا

    امامزاده زاهد کبیر – فسا     شاهزاده ابراهیم ملقب به زاهد کبیر فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) در مناطق فسا نی ریز استهبان و داراب رهبری مبلغین اسلام را بر عهده داشت ساختمان بقعه امامزاده زاهد در قرن هشتم هجری و در زمان سلاطین مغول ینا شده است.     بنای امامزاده زاهد […]