گردشگری ایران

برچسب: قیطان دوزی

  • قیطان دوزی

    قیطان دوزی

    قیطان دوزی قیطان رشته ای است كه از ابریشم می بافند. به دوخت و اتصال نوعی نخ ضخیم به نام قیطان بر روی پارچه كه معمولا نیز طرحی را می نمایاند قیطان دوزی می گویند. برای تنوع آن از قیطانهای الوان استفاده می شود كه این كار در مناطق خاصی بیشتر رواج دارند ولی در…