گردشگری ایران

برچسب: محرم در قمصر

  • پخت نان عباس علی در قمصر

    پخت نان عباس علی در قمصر

    محرم ماهی است که برای شیعیان و مخصوصا ایرانیان از قداست ویژه ای برخوردار است و هرکس به اندازه توان خود به عزاداری و ادای نذر می پردازد. هرگوشه از این خاک رسم و رسوم های خاصی دارند و از آن جمله یکی از رسم های مر دم قمصر در محرم پختن نانی است به…