گردشگری ایران

برچسب: محله شهري

  • زبان و گویش مردم استان کرمان

    زبان و گویش مردم استان کرمان

      زبان مردم استان كرمان فارسى با لهجه كرمانى است. اين لهجه شباهت زيادى به لهجه شيرازى دارد. علاوه بر زبان فارسى، اقليتهاى مذهبى به زبانهاى خودشان تكلم مى‏نمايند. در بين عشاير زبانهاى تركى و بلوچى نيز رايج است. زبان كرمان از شاخه زبانهاى جنوبى ايران است. زبانهاى جنوبى با زبانهاى شمالى از حيث برخى […]