گردشگری ایران

برچسب: محله کوشکنو

  • مسجد کوشکنو- اردکان

    مسجد کوشکنو- اردکان

    مسجد کوشکنو- اردکان به روایت تاریخ و نقل بزرگان ، محله کوشکنو و مسجد کوشکنو از دیر باز در بین همشهریان اردکانی از شان و منزلت والایی برخوردار بوده که این مقوله برهمگان عیان است و لازم به توجیه وتفسیر نخواهد داشت. محوریت مسجد کوشکنو اردکان در امور فرهنگی و اجتماعی از آن زمان آغاز…