گردشگری ایران

برچسب: محمد میرزا عبدالرحیم

  • آرامگاه صائب تبریزی – اصفهان

    آرامگاه صائب تبریزی – اصفهان

    آرامگاه صائب تبریزی – اصفهان شاعر بلند پایه در عصر صفویه(محمد علی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی)معروف به (صائب)در سال 1016 قمری متولد و در سال 1081  قمری در اصفهان درگذشت. آرامگاه وی در باغ شخصی او با نام (باغ تکیه)در کنار نهر نیاصرم در خیابان صائب اصفهان قرار دارد و معماری ان با توجه به […]