گردشگری ایران

برچسب: مدرسه امیر کبیر

  • عمارت سردار مفخم – قزوین

    عمارت سردار مفخم – قزوین

    عمارت سردار مفخم – قزوین     عمارت سردار مفخم قزوین که در گذشته به عنوان مدرسه امیرکبیر و امروزه به عنوان خانه فرهنگ امیر کبیر استفاده می‌شود توسط شاهزاده اکبر میرزا ملقب به سردار مفخم یا بشارت السلطنه بنا شده است.او وکیل (نماینده) قزوین در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس مشروطه بود.     […]