گردشگری ایران

برچسب: مدرسه معیرالممالک

  • مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک

    مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک

    مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک     دوستعلی خان نظام الدوله معرالممالک از رجال دوره قاجار این مسجد – مدرسه را احداث نمود. تاریخ احداث و وقف بنا را پیش از سال 1290 هـ . ق برآورد کرده اند. این بنا در خیابان خیام کوچه معیر قرار دارد. گنبدخانه و ایوانی بزرگ در جبهه قبله…