گردشگری ایران

برچسب: مدرسه چهارباغ

  • مدرسه چهارباغ – اصفهان

    مدرسه چهارباغ – اصفهان

    مدرسه چهارباغ – اصفهان     مدرسه چهار باغ که به نام مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز نامیده می شود ، آخرین بنای تاریخی و دیدنی عهد صفویه در اصفهان می باشد ، که برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی در دوره آخرین پادشاه صفویه ، شاه سلطان حسین از سال 1116 تا…