گردشگری ایران

برچسب: مرحوم یوسف خان گرجی

  • مدرسه سپهداری – اراک

    مدرسه سپهداری – اراک

    مدرسه سپهداری – اراک در بافت قدیمی شهر اراک و جنب بازار این شهر ،مجموعه مسجد و مدرسه بسیار زیبایی قرار دارد که در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار  همزمان با شهر اراک توسط مرحوم یوسف خان گرجی ساخته شده. هر چند که مدرسه سپهداری بنام مسجد جمعه (جامع)مشهود نیست،اما در طول حیاط خود به…