گردشگری ایران

برچسب: مرگ تدریجی قلعه ای به نام رباط

  • مرگ تدریجی قلعه ای به نام رباط (دل نوشته)

    مرگ تدریجی قلعه ای به نام رباط (دل نوشته)

    ایران مهد تمدن هاست این جمله بارها به گوشم خورده و هر وقت می شنوم باز برایم شنیدنش جذابه چرا که در کشوری زندگی میکنیم که دارای میراث غنی ای است.گفتم میراث خوبه با خودمان فکر کنیم آیا از این میراث گذشتگانمان خوب محافظت کرده ایم؟؟؟!!! این سوالی است که خوبه هر از گاهی از…