گردشگری ایران

برچسب: مسجد جامع اشکنان

  • حمام علیخانی -استان فارس

    حمام علیخانی -استان فارس

    حمام علیخانی -استان فارس مسجد آن درسال 1292 بنای آن به پایان رسید که درطول یکصد واندی محل برکزاری نماز جمعه مردم ولایت مدار اشکنان بوده است . حمام علیخانی که درسال 1296 به بهره برداری رسیدومدت 85 سال مورد استفاده قرارگرفت واز 45 سال پیش تا کنون ازکار افتاده که روبه ویرانی می رفت…

  • مسجد جامع اشکنان

    مسجد جامع اشکنان

                مسجد آن درسال ۱۲۹۲ بنای آن به پایان رسید که درطول یکصد واندی محل برکزاری نماز جمعه مردم ولایت مدار اشکنان بوده است . حمام علیخانی که درسال ۱۲۹۶ به بهره برداری رسیدومدت ۸۵ سال مورد استفاده قرارگرفت واز ۴۵ سال پیش تا کنون ازکار افتاده که روبه ویرانی…