مصاحبه با آقای پرويز شجاعي پارسا فعال در حوزه ی گردشگری | گردشگری ایران

مصاحبه با پرویز شجاعی پارسا (فعال در حوزه ی گردشگری)

مصاحبه با پرویز شجاعی پارسا (فعال در حوزه ی گردشگری)

    بسم الله… لطفا خودتان را به طور مختصر معرفی بفرمایید:   پرویز شجاعی پارسا و متولد ۱۳ مرداد ماه ۱۳۴۷ در تهران و کارمند هواپیمایی جمهوری اسلامی یا همان هما هستم و در ادامه مطلب