گردشگری ایران

برچسب: معرفی بازی محلی استان یزد

  • بازی محلی لشکرکشى (کشتى)/ یزد

    بازی محلی لشکرکشى (کشتى)/ یزد

      لشکرکشى (کشتى) (يزد ) عده‌اى از جوان‌هاى دو محله در ميدان يا تکيه يا حسينيه ٔ محل خود جمع مى‌شوند و هر محله براى خود يکى از افراد صاحب صلاح را به‌عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى‌کند. نفرات دو محله دايره‌وار طورى‌که هر محله نصف دايره را تشکيل دهد، کنار هم مى‌ايستند. آن‌گاه دو استاد…