گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب (سواد هنري)

  • معرفی کتاب (سواد هنري)

    معرفی کتاب (سواد هنري)

    معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir)   كتاب سواد هنري كه براي دانشجويان امور فرهنگي و روابط عمومي ضروري و مفيد مي باشد. نویسنده: ابوالفضل صمديان،مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران کتاب سواد هنري