گردشگری ایران

برچسب: معضل اینترنت برای گردشگری

  • فیلترنت گردشگری!

    فیلترنت گردشگری!

      تازه ترین آمارهای منتشر شده نشان می دهد ۶۰ درصد ایرانی ها از اینترنت استفاده می کنند و استان های تهران و مازندران در صدر این فهرست قرار دارند. گرچه با نگاهی به نوع استفاده از اینترنت می توان پی برد که فعالیت چندان مفیدی در این محیط انجام نمی شود اما باز هم […]