گردشگری ایران

برچسب: معماری سنتی ایرانی

  • مدرسه هدایت – ارومیه

    مدرسه هدایت – ارومیه

    مدرسه هدایت – ارومیه مدرسه هدايت ارومیه در ابتدا یکی از خانه‌های قدیمی شهر ارومیه و متعلق به یکی از بزرگان ایل قاجار بوده است که در سال 1347 توسط مالک جدید به مدرسه تغییر کاربری داد. متأسفانه به علت تخریب کتیبه‌های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده آن مشخص نیست…