گردشگری ایران

برچسب: معماری قاجار

  • خانه گنجه زاده – تبریز

    خانه گنجه زاده – تبریز

    خانه گنجه زاده – تبریز خانه گنجه‌ای‌زاده از بناهای تاریخی شهر تبریز است و معماری مختلطی از سبک دوره قاجار و پهلوی دارد. این خانه ۳ هزار مترمربع مساحت دارد و اعیانی آن در ۳ طبقه متشکل از تعدادی اتاق در یک ردیف بدون اندرونی و بیرونی است استفاده از زاویه‌های تیز در ساخت خانه […]