گردشگری ایران

برچسب: مقبره الجایتو

  • مقبره و خانقاه حسام الدین چلپی اوغلو – زنجان

    مقبره و خانقاه حسام الدین چلپی اوغلو – زنجان

    مقبره و خانقاه حسام الدین چلپی اوغلو – زنجان: این مقبره بنایی آجری است که در جنوب غربی مقبره الجایتو در سلطانیه واقع شده است. پلان بنا به شکل هشت ضلعی است.این بنا توسط مرید نامدار جلال الدین رومی،یکی از بزرگترین حکیمان و عارفان ایرانی ،در قرن 8 (ه .ق)ساخته شده است. حسام الدین چلپی…