گردشگری ایران

برچسب: مقبره میرحیدر مهنی

  • مقبره میرحیدرمهنی

    مقبره میرحیدرمهنی

    مقبره میرحیدرمهنی مقبره میرحیدرمهنی یادگاری از دوره صفویه است كه در دولت آباد اسفندقه جیرفت در استان كرمان قرار گرفته . نقشه گنبد آن از داخل چهارضلعی و در مراحل بعد به هشت طاقنما تبدیل شده و گنبد مدوری بر روی آن احداث گردیده است. این بنای منحصر به فرد در واقع آرامگاه میرحیدر مهنی […]