گردشگری ایران

برچسب: ملایر

  • مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر

    مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر

    مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر این نوع مقبره از نوع مقابر غیر مذهبی بوده است ودارای پلان چهار ضلعی است. چهار ضلع گنبد دارای پیشینه دو گانه است که یک بخش آن همان آتشکده ساسانیان  و با چهار طاق است و یکی به دوره قاجاریه و حتی بعد از آن می رسد.در این…

  • آتشکده و قلعه باستانی نوشیجان – ملایر

    آتشکده و قلعه باستانی نوشیجان – ملایر

    آتشکده و قلعه باستانی نوشیجان – ملایر بنای تاریخی نوشیجان در حدود 20 کیلومتری شمال غرب ملایر بر فراز تپه های طبیعی به ارتفاع تقریبی 27 متری قرار گرفته است. آثار فوقانی مربوط به  پارت لایه میانی استقرار هایی از دوره هخامنشی  و آثار تحتانی که روی سازه طبیعی تپه بنا گردیده است از دوره…