گردشگری ایران

برچسب: ملک میان

  • اکبر مشکاتی(عمو اکبر)

    اکبر مشکاتی(عمو اکبر)

    قاسم آباد گیلان: روستای قاسم آبا علیا بین رامسر و رودسر در استان گیلان قرار دارد.«اکبرمشکاتی»که اطرافیا«عمو اکبر»صدایش می زنند. بخش مهمی از دوران کودکیش را در این منطقه در «ملک میان»گذرانده و در جوانی نیز کمک های زیادی به مردم ده کرده است. اکنون عمو اکبر پس از ربع قرن دوباره به قاسم آباد…