گردشگری ایران

برچسب: منابع توریسم

  • قدرت چانه زنی برای تخصیص منابع به توریسم

    قدرت چانه زنی برای تخصیص منابع به توریسم

      هرچند که هدف اولیه مقاصد از رقابت، دلایل اقتصادی و جذب مخارج گردشگری است، سایر انگیزه ها ممکن است مبنای توسعه توریسم باشند. برای مثال، توریسم بین المللی فرصتی برای نمایش یک کشور به عنوان مکانی برای زیستن، تجارت با آن، سرمایه گذاری کردن و انجام مبادلات بازرگانی ایجاد می کند. همچنین ممکن است…