گردشگری ایران

برچسب: منابع مدیریت جهانگردی

  • معرفی کتاب (شناخت روحیات ملل)

    معرفی کتاب (شناخت روحیات ملل)

              گردشگری همواره میدان مواجه با فرهنگ ها و خرده فرهنگها ی گوناگون می باشد . متناسب با این فرهنگ ها آداب و رسوم و ویژگیهای ملی قومی و محلی کشورها و مردم نیز فرق می کند . در این بین آشنایی با تشابهات و تفاوت های فرهنگی سبب می شود […]