گردشگری ایران

برچسب: منطقه تبادکان

  • غار هندل آباد – استان خراسان رضوی

    غار هندل آباد – استان خراسان رضوی

    غار هندل آباد – استان خراسان رضوی هندل آباد در فاصله ۴۰ کیلومتری شمالغرب مشهد و در منطقه تبادکان قرار دارد. این غار به اوله هم شناخته می شود. دهانه کوچک و مستطیل شکل غار نیز در فاصله ۱۲ کیلومتری شمالغرب روستا رو به جنوب قرار گرفته است. فاصلة روستا تا غار معادل با دو…