گردشگری ایران

برچسب: منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان ابرکوه

  • منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان، ابرکوه

    منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان، ابرکوه

    نام انگلیسی: Eish-e Ala & Kafe Taghestan hunting prohibited region نام فارسی: منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان منطقه شکار ممنوع کوه عیش اعلی و کفه طاقستان با وسعت 152000 هکتار در استان یزد واقع است. منطقه اقلیمی کویری و بیابانی دارد و دارای آب و هوایی خشک است. میران بارش سالیانه…