گردشگری ایران

برچسب: منطقه 12

  • مسجد خان مروی – تهران

    مسجد خان مروی – تهران

    مسجد خان مروی – تهران مسجد و مدرسه‌ی خان مروی از اماکن مذهبی و تاریخی منطقه ١٢ شهر تهران است. مسجد و مدرسه خان مروی را حاج محمدحسین خان ملقب به فخرالدوله ملقب به فخرالدوله والی مرو در زمان سلطنت فتحعلی شاه بنا کردم به همین دلیل این مدرسه را خان مروی نامیده‌اند . این […]