گردشگری ایران

برچسب: مورچه خورت

  • کاروانسرایی در جاده بی مهری(دل نوشته)

    کاروانسرایی در جاده بی مهری(دل نوشته)

    کاروانسرایی در جاده بی مهری(دل نوشته) سالها بود از این جاده گذر میکردم و همیشه در این مسیر طولانی منتظر بودم تا به مورچه خورت برسیم و وقتی از کنار این کاروانسرا رد میشویم برای چند لحظه این بنای تاریخی را ببینم هر سری که رد می شدیم امیدوار بودم که روزی این کاروانسرا بازسازی…

  • کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت

    کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت

    کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت این کاروانسرا در فاصله حدود 10 کیلومتری مورچه خورت و 40 کیلومتری شمال اصفهان و بر سر راه جاده تهران واقع شده است. در بدو ساخت به عنوان دژ نظامی از آن استفاده می شده است و سپس با تغییراتی که در آن استفاده می شده است و سپس با…