گردشگری ایران

برچسب: موزه مفاخر

  • موزه مفاخر اراک

    موزه مفاخر اراک

    موزه مفاخر اراک این موزه در عمارت حاج حسین خاکباز محسنی (اراکی) دایر شده است. این عمارت در اواخر دوره قاجاریه توسط سید حسین خاکباز یکی از فرزندان حاج آقا محسن اراکی ساخته شده است . این بنا در خیابان شهید بهشتی اراک قرار دارد، در سال 1379 با شماره 3338 در فهرست آثار ملی…