گردشگری ایران

برچسب: موزه میرزا کوچک خان

  • خانه و موزه میرزا کوچک خان جنگلی

    خانه و موزه میرزا کوچک خان جنگلی

    خانه و موزه میرزا کوچک خان جنگلی از میان خانه‌های سقف شیروانی این شهر که بگذری، خانه‌ای هست که تاریخ و یاد مبارزات یک مرد از دیوارهای بلند آن خودنمایی می‌کند. خانه‌ای قدیمی که بخش‌هایی از آن و اشیایی که در بخش موزه مانندی در آن باقی مانده است، متعلق به همان روزهایی است که…