گردشگری ایران

برچسب: موزه پست وارتباطات

  • موزه پست و ارتباطات – زاهدان

    موزه پست و ارتباطات – زاهدان

    موزه پست و ارتباطات – زاهدان این اثر ارزشمند در طول هشت دهه حیات خود ، فعالیتهای چشمگیر و متعددی داشته و دو دوره کاملا ممتاز در کارنامه فعالیتهای خود دارد . این بنای ارزشمند برابر کتیبه سر در آن تحت عنوان اداره ایالتی پست و تلگراف سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۱۱ هـ ش […]