گردشگری ایران

برچسب: میراث فرهنگی جهانی

  • معرفی کتاب (میراث فرهنگی جهانی)

    معرفی کتاب (میراث فرهنگی جهانی)

          کتب حاضر محصول تلاش ۲ ساله مهندس نصرالهی مدیر آموزشی انجمن بوم آورد ایران است. موضوع میراث جهانی ایران هر ساله در کنکور کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیاء بناهای و بافتهای تاریخی مورد سئوال طراحان سئوال قرار می گیرد. نبود کتابی در این زمینه داوطلبان را در پی رفع نیاز خود […]