گردشگری ایران

برچسب: میرزا علی خان

  • قلعه سالار محتشم – خمین

    قلعه سالار محتشم – خمین

    قلعه سالار محتشم – خمین   قلعه سالار محتشم در داخل شهر خمین واقع شده است.بنای مذکور در زمان ساخت و استفاده اولیه در محله ای سرسبز و خرم در میان باغ های خممین واقع شده بود.اما بعدها با توسعه شهرخمین امروز در وسط شهر قرار گرفته است.   قدمت آن به حدود 115 سال […]