گردشگری ایران

برچسب: میرچغماق

  • میرچخماق از گذشته تا حال

    میرچخماق از گذشته تا حال

    میرچخماق از گذشته تا حال تصاویری که در پایین مشاهده میکنید تصاویری از میرچخماق در گذشته می باشد میرچخماق در قدیم میرچخماق در سال 1280 دو تصویر بالا میر چخماق در سال1290 میرچخماق در دهه 1330 اسفند1336 میرچغماق 1340 و در پایین تصاویر میرچخماق در سالهای اخیر مشاهده می کنید: