گردشگری ایران

برچسب: میل میلونه

  • میل میلونه – نیمور

    میل میلونه – نیمور

    میل میلونه – نیمور در غرب نيمور در ميان اراضى کشاورزى ستونى از سنگ‌هاى ريز که با ملات ساروج بر روى هم چيده شده‌اند وجود دارد. بلندى اين ستون ۷ تا ۸ متر است و نشان از يک چهار طاقى دارد که آتشکده بوده است . اين بنا را هم اکنون ميل ميلونه مى‌گويند، ولى…