گردشگری ایران

برچسب: نارنجستان قوام

  • موزه نارنجستان قوام/عکس

    موزه نارنجستان قوام/عکس

    ساخت بنای موزه نارنجستان قوام در طول ده سال از سال 1257 شمسی توسط محمدعلی خان (قوام المک دوم) شروع و اتمام آن در سال 1267 توسط فرزندش محمدرضاخان (قوام الملک سوم) انجام پذیرفت. نارنجستان قوام در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و با زیربنایی حدود 940 مترمربع احداث شده است.هنرهای تزئینی از قبیل […]

  • نارنجستان قوام – شیراز

    نارنجستان قوام – شیراز

    نارنجستان قوام – شیراز نارنجستان قوام متعلق به خاندان قوام الملک بوده است . عمارت نارنجستان بعنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیت ها و دیگر مردم و همچنین محل تشکیل جلسه های عمومی و نشست های بزرگان و اشراف در زمان قاجاریه مورد استفاده قرار می گرفته است. خاندان قوام الملک از خانواده های مقتدر […]