گردشگری ایران

برچسب: نازک کاری

  • نازک کاری

    نازک کاری

    نازک کاری یكی از مهمترین صنایع دستی استان نازك كاری چوب است. پایه واساس نازك كاری روكش كردن طرح ها و نقشهای آماده شده از چوب های جنگلی و خوش نقش بر اساس طرح از قبل تعیین شده است. شهر سنندج از مراكز مهم نازك كاری ایران و بلكه دنیا است. اندیشه سالم ،مهارت،ظرافت وزیبایی،ابتكار…