گردشگری ایران

برچسب: ناصرالدین شاه

  • خانه خواجه باروخ- کرمانشاه

    خانه خواجه باروخ- کرمانشاه

    خانه خواجه باروخ- کرمانشاه باروخ نام خانه ای تاریخی در شهر کرمانشاه است.مالک این خانه خواجه باروخ از تجار کلیمی کرمانشاه بوده و در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده است. این خانه در محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه واقع شده است و دارای ویژگی های خانه های درونگرای ایرانی است.یعنی خانه از طریق هشتی به…

  • مسجد عمادالدوله – کرمانشاه

    مسجد عمادالدوله – کرمانشاه

    مسجد عمادالدوله – کرمانشاه این مسجد از آثار دوره ی قاجاریه می باشد و این ساختمان نخستین مسجد در سال 1285 ه.ق توسط امامقلی میرزا عمادالدوله (ولی غرب و سرحددار عراقین )ساخته شده است. مسجد عمادالدوله به صورت چهار ایوانی بنا شده و دارای سردر ،صحن و ایوان،شبستان ستوندار و حجره های زیادی است بر…